Φεβ
19

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ - Ένα ακόμη βήμα για την αποκατάσταση του κτιρίου
Εκτύπωση

Αποφάσεις για αποκαταστάσεις ζημιών και βελτιώσεις του οδικού δικτύου, για σχολική στέγη καθώς και για την εκπόνηση μελέτης για αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχή της Άρτας, έλαβε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Αναλυτικά, η Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την εκπόνηση «μελέτης αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου περιοχής Μπούση Άρας» με προεκτιμώμενη αξία σύμβασης 241.530,46 ευρώ με ΦΠΑ.

Από την Οικονομική Επιτροπή, κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και επίκειται η υπογραφή των συμβάσεων για τα εξής έργα:

- Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς – Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας, προϋπολογισμού 288.000 ευρώ. Ανάδοχος Ι. Ντάφλης.

- Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην περιοχή Σάρρας (τοποθέτηση πλέγματος και αγκυρίων) για προστασία της οδού Μηλιά - όρια νομού προς Γρεβενά, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος Αλέξη Ρ. Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

- Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αμάραντο – Λουτρά Αμαράντου, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Ανάδοχος Δημήτρης Φάης.

- Αποκατάσταση – ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Δ.Δ. Αρτοπούλας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Ανάδοχος Τετράγωνο ΑΤΕΒΕ.

- Συντήρηση δημόσιου δασικού οδικού δικτύου των Δήμων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης και Ζαγορίου (1οΤμήμα), προϋπολογισμού 64.176,82 ευρώ. Ανάδοχος ΓΑΙΟΣΤΑΤ Τεχνική Εταιρεία Ε.Ε.

Αναδείχθηκαν επίσης προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

- Διάνοιξη δρόμου από Γκινούς προς Μεγάλη Ράχη στην περιφέρεια της Τ.Κ. Βαργιάδων Δήμου Δωδώνης, προϋπολογισμού 187.000 ευρώ. Ανάδοχος ΓΕΟΣΤΑΤ Τεχνική Ετιαρεία Ε.Ε.

- Αποκατάσταση κτιρίου Αναγνωστοπουλείου Σχολής (Α’ φάση) προϋπολογισμού 420.000 ευρώ. Ανάδοχος Γ. Ντάτσης και ΣΙΑ Ε.Ε.

- Άμεση αποκατάσταση οδών λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στην ΤΚ Πλατανούσας - όρια Δαφνωτής της ΠΕ Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 65.000 ευρώ. Ανάδοχος Δ. Φάης.

Τέλος εγκρίθηκε η δημοπράτηση των παρακάτω έργων:

- Προσθήκη νέου διώροφου κτιρίου στο υπάρχον δημοτικό σχολείο Καναλίου, προϋπολογισμού 680.920 ευρώ (Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Πρέβεζας).

- Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι» προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

- Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 73.160 ευρώ με ΦΠΑ.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος