Μαϊ
03

Η ανάπτυξη των μεταφορών περνά από την Εγνατία
Εκτύπωση

Τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα και οικοδομικά υλικά είναι τα τρία κυριότερα εμπορεύματα που διακινούνται μέσα από τον πιο σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της χώρας, την Εγνατία Οδό, έναν άξονα που δίνει την ευκαιρία σε εκατοντάδες επιχειρήσεις κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, να μεταφέρουν γρήγορα και με ασφάλεια τα προϊόντα τους στην προσπάθεια για ώθηση των επιχειρήσεών τους.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη μελέτη για την Εκτίμηση Κυκλοφοριακών Δεικτών του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού για Εμπορευματικές Μετακινήσεις, Συνδυασμένες Μεταφορές, Κίνηση στους Μεθοριακούς Σταθμούς, Μετακινήσεις με Εναλλακτικά Μέσα Μεταφοράς, που δημοσιοποίησε στις αρχές Απριλίου το Παρατηρητήριο της Εγνατίας.
Στο Παρατηρητήριο οφείλουμε εμπεριστατωμένες και αξιόπιστες μελέτες που αναδεικνύουν τη δυναμική της Εγνατίας. Η Εγνατία Οδός ΑΕ είναι επιπλέον, μία από τις λίγες δημόσιες εταιρίες που μελετούν συστηματικά το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται και δημοσιοποιούν τα στοιχεία.
Τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν εδώ προκύπτουν από τη μελέτη Προέλευσης – Προορισμού οχημάτων που πραγματοποιήθηκε επί του άξονα της Εγνατίας Οδού για τις εμπορευματικές μεταφορές το 2009 και πιο συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε επιλεγμένες θέσεις παρά την Εγνατία Οδό και στους Μεθοριακούς Σταθμούς Ευζώνων, Bοϊράνης, Νίκης, οι οποίοι συνορεύουν με Π.Γ.B.Μ., Κρυσταλλοπηγής, Κακαβιάς, Μέρτζανης και Μαυροματίου, οι οποίοι συνορεύουν με Αλβανία, Κήπων και Καστανιών που συνορεύουν με Τουρκία. Παράλληλα με τις έρευνες Προέλευσης – Προορισμού πραγματοποιήθηκαν και αυτόματες μετρήσεις κυκλοφορίας στις ίδιες θέσεις.
Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν και παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες ζώνες, που χωρίζονται στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στα Βαλκάνια, στο υπόλοιπο της Ευρώπης, στην Ασία και σε άλλες χώρες.
Πιο συγκεκριμένα η μεταφορά οικοδομικών υλικών καλύπτει το 20% περίπου των μετακινήσεων, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο στο δυτικό τμήμα της Εγνατίας Οδού, κάτι που πιθανώς οφείλεται στην κατασκευαστική δραστηριότητα για την ολοκλήρωση του έργου, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται.
Στα κύρια λιμάνια κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, πάνω από το 40% των εμπορευματικών μετακινήσεων αφορά στη διακίνηση τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φορτηγών που χρησιμοποιούνται στις μετακινήσεις αυτές (30-100%) είναι ελληνικής εθνικότητας.
Αντίθετα, στους μεθοριακούς σταθμούς το 70-80% των φορτηγών είναι ξένων χωρών, ενώ κατά μήκος της Εγνατίας Οδού το 50-80% των φορτηγών που καταγράφηκαν είναι ελληνικής εθνικότητας.
Γενικά διέρχεται μεγαλύτερο ποσοστό ΙΧΕ οχημάτων από τους μεθοριακούς σταθμούς τη θερινή περίοδο σε σχέση με την τυπική.
Σε ό,τι αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές, καταγράφηκαν μόνο μετακινήσεις που συνδυάζουν τη χρήση πλοίου. Η κατηγορία αυτή αφορά κυρίως μετακινήσεις ανθρώπων και εμπορευμάτων μεταξύ της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας και μεταξύ χωρών του εξωτερικού και της Ελλάδας ή άλλων χωρών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της εποχής που διεξήχθησαν οι έρευνες (τυπική-χειμερινή περίοδος), στους λιμένες της Αλεξανδρούπολης και Καβάλας δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη κίνηση φορτηγών οχημάτων. Αντιθέτως την καλοκαιρινή περίοδο αναμένεται ότι τα μεταφερόμενα προϊόντα θα είναι πολλαπλάσια. Σημειώνεται, επίσης, ότι σε μικρούς εμπορικούς λιμένες την τυπική περίοδο υπάρχουν το πολύ 1-2 πλοία ταυτόχρονα. Συνεπώς, κατά την ημέρα διεξαγωγής της έρευνας τα εμπορεύματα που καταγράφηκαν ήταν περιορισμένα.
Δηλώσεις Μπαράτσα
Εν τω μεταξύ, σε δηλώσεις του με αφορμή τη δημοσιότητα που δόθηκε στην παραπάνω έρευνα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δημήτρης Μπαράτσας, χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική τη συνεισφορά της Εγνατίας Οδού στην προσπάθεια για ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
Όπως είπε ο κ. Μπαράτσας υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος από τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ όπως ανέφερε η Εγνατία έχει βελτιώσει κατά πολύ τις μεταφορές, αν και δεν έχουν «πέσει» οι τιμές των μεταφορικών.
Εν τω μεταξύ δήλωσε πως όσο περισσότερο λειτουργεί ο οδικός άξονας, τόσο περισσότερο θα συνεχίσουν να βελτιώνονται οι αριθμοί και τα ποσοστά του τουριστικού ρεύματος που έρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα στην Ήπειρο και στο Νομό Ιωαννίνων.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος