Ιαν
12

ΝΕΟ ΕΣΠΑ - Ευρωπαϊκή «χείρα βοηθείας» για την Αρχαία Κασσώπη
Εκτύπωση

 

«Πράσινο φως» από την Περιφέρεια Ηπείρου για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Ήπειρος 2014 – 2020», της αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης – Στο νέο

Πρόγραμμα και το Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Ιωαννιτών

 

Δυο πολύ σημαντικά έργα, που το καθένα από τη δική πλευρά θα βοηθήσει την Ήπειρο, στους τομείς της ανάδειξης του πολιτισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, εντάχθηκαν στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», με αποφάσεις του Περιφερειάρχη, Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Το πρώτο πολύ σημαντικό έργο, είναι η απόφαση του Περιφερειάρχη για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ, της πράξης για την αποκατάσταση - ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Κασσώπης (Α’ φάση).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο εντάσσεται στην Πρόγραμμα της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου, θα αποκατασταθεί τμήμα του Αρχαίου Θεάτρου, θα βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα του μνημείου, ενώ θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα  και η ασφάλεια των επισκεπτών του.

Πέραν της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ο δεύτερος στόχος αφορά την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσω της αναμενόμενης αύξησης των τουριστών.

Με την πράξη που εντάχθηκε στο «Ήπειρος 2014-2020», μεταξύ άλλων θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Επέκταση υφιστάμενων δικτύων κοινής ωφέλειας, διαμόρφωση δικτύου ομβρίων, διαμόρφωση εργοταξιακού δρόμου πρόσβασης- κίνησης οχημάτων. WC για ΑμεΑ.

- Αποκατάσταση - αναστήλωση των εξής μερών του θεάτρου: τμήματα των αναλημμάτων, του κεντρικού διαζώματος, του περιμετρικού αναλημματικού τοίχου, οι τρεις πρώτες σειρές εδωλίων (κατ’ ελάχιστον) καθώς και το σκηνικό οικοδόμημα.

- Συντήρηση αρχιτεκτονικών μελών και τυχόν κινητών ευρημάτων  που θα προκύψουν από τις εργασίες αποκατάστασης. Τεύχη συμπληρωματικών μελετών, όπου απαιτηθεί. Φωτογραφική τεκμηρίωση, τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση όλων των νέων στοιχείων που θα προκύψουν. Έκδοση ενημερωτικού υλικού (ενημερωτική πινακίδα, πινακίδα με γραφή Braille, φυλλάδιο).

- Επίσης θα εξασφαλιστεί η ανάσχεση των κατολισθητικών φαινομένων από τα επικλινή πρανή του υπερκείμενου ορεινού όγκου στο εσωτερικό του θεάτρου.

Το Υπνωτήριο Αστέγων

Παράλληλα, την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, του Υπνωτηρίου Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση Καχριμάνη, εντάχθηκε στο νέο Πρόγραμμα, η πράξη «Δομή Αστέγων: Υπνωτήριο Αστέγων Δήμου Ιωαννιτών».

Ο προϋπολογισμός του έρχου ανέρχεται σε 477.360 ευρώ και η συγχρηματοδότηση γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Φορέας Υλοποίησης είναι ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών (ΟΚΠΑΠΑ).

Το υπνωτήριο αποτελεί δομή άμεσης φιλοξενίας που λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχει υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες μακροχρόνιας στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Με την ένταξή τους οι ωφελούμενοι θα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις (στενή συνεργασία με ΠΕΔΥ και Δημοτικά Ιατρεία). Στο διάστημα αυτό οι ωφελούμενοι θα διαμένουν σε ειδικό χώρο.

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχονται από τη συγκεκριμένη δομή αστέγων του Δήμου Ιωαννιτών είναι άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, και διαβιούν στον δρόμο ή  στερούνται με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση κατοικία.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}

Ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων είναι 34 άτομα. Σημειώνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος