Ιουλ
03

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ - Προτεραιότητα η ευαισθητοποίηση των νέων
Εκτύπωση

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ο Φορέας, ενημέρωσε συνολικά 2.645 μαθητές και φοιτητές με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους, από 49 σχολεία και πανεπιστήμια της Ελλάδας

 

Με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, με ανακοίνωσή του, ευχαριστεί, όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που συμμετείχαν στα προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν τόσο στις υποδομές του Φορέα (Πάρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος και Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας), όσο και στα σχολεία αλλά και σε άλλους κατάλληλους χώρους.

Όπως σημειώνεται η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού για την Προστατευόμενη περιοχή και τη βιοποικιλότητά της μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία και αειφορική διαχείρισή της.

Εξάλλου η περιβαλλοντική ενημέρωση - ευαισθητοποίηση αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. Στόχος αυτών των δράσεων είναι να ευαισθητοποιήσει τους νέους και σταδιακά να επηρεάσει τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους απέναντι στο περιβάλλον και ειδικότερα στο οικοσύστημα της λίμνης, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία της.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οι μαθητές εξοικειώθηκαν με έννοιες όπως Προστατευόμενες Περιοχές, οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, κύκλος νερού, προστασία και διαχείριση, φαινόμενο του ευτροφισμού, αειφορική διαχείριση, ενημερώθηκαν για τις πολλαπλές αξίες της Λίμνης Παμβώτιδας (βιολογική, αλιευτική, αρδευτική, αναψυχής, εκπαιδευτική, επιστημονική, αντιπλημμυρική, κ.ά.) καθώς και για τις αρμοδιότητες και το έργο του Φορέα.

Επιπλέον στην ενημέρωση σχολικών ομάδων εντάχθηκαν ποικίλες δραστηριότητες πεδίου, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο παιδί να έρθει σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Έτσι τα παιδιά ακολούθησαν περιβαλλοντικά μονοπάτια, παρατήρησαν τη χλωρίδα και την πανίδα, τα τοπία της λίμνης, χρησιμοποίησαν τις αισθήσεις τους, έπαιξαν, δημιούργησαν και ταυτόχρονα ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για το οικοσύστημα της λίμνης και για το πως μπορούν τα ίδια να συμβάλλουν στην προστασία της.

Συνολικά ενημερώθηκαν 2.645 μαθητές και φοιτητές με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους από 49 σχολεία και πανεπιστήμια της Ελλάδας. Με πολλά από τα σχολεία του νομού Ιωαννίνων υπήρξε διαρκής συνεργασία στη σχολική περίοδο, ώστε μέσα από διαδοχικές επισκέψεις και δραστηριότητες να εμπεδωθούν καλύτερα οι έννοιες και να επιτευχθεί η απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης.

«Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ενημερώσεις και ξεναγήσεις στο Κέντρο Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας (στο Νησί Ιωαννίνων) και στο Πάρκο Ερμηνείας Οικοσυστήματος πραγματοποιήθηκαν σε μικρές ομάδες των 20 περίπου ατόμων για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Για την καλύτερη ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ανάδειξη της ανάγκης διαφύλαξης της φυσικής κληρονομιάς μας χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλες υποδομές ενημέρωσης και ερμηνείας περιβάλλοντος, έντυπες και οπτικοακουστικές εκδόσεις, ενημερωτικά έντυπα, φυλλάδια, λευκώματα, εκθέσεις και ενημερωτικές ημερίδες, δράσεις προβολής της προστατευόμενης περιοχής, περιβαλλοντικά παιχνίδια και δημιουργία επιλεγμένων κατασκευών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.